Ryszard Dałkowski

Niezależny trener i konsultant IT2B. Były pracownik Microsoft z ponad 18 letnim stażem w różnych rolach – technicznych, marketingowych, kierownika projektu i menadżera zespołu sprzedaży rozwiązań wspomagania biznesu. Wcześniej związany zarówno z firmami, które informatyki używały jako narzędzia, jak i z firmami oferującymi systemy informatyczne. Od 2010 w Microsoft odpowiadał za strategię współpracy i rozwoju otwartego oprogramowania na platformie cloud computing Microsoft Azure. Nadal współpracuje z korporacją w projektach związanych z rozwojem open source na Azure, a także projektach OpenGov i OpenData. Zwolennik używania chmury obliczeniowe (także prywatnie)

Presentations

  • Meet Magento Polska 2014
  • 11:30 — 24/11/2014

    Technology

    Open space

    Ten koszyk jest super! – Magento w chmurze Microsoft Azure