Paweł Rokicki

Dobry Regulamin

Łączy doświadczenie, wykształcenie i pasję do biznesu oraz działań społecznych. Podczas studiów na Harvard Business School zainteresował się bardzo tematyką odpowiedzialnego biznesu i CSR. Dlatego w życiu zawodowym stara się łączyć biznes z celami społecznymi. Autor i manager projektu Dobra Umowa w Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich – organizacji pozarządowej nastawionej na ochronę praw i interesów konsumentów (Dobra Umowa została wybrana w październiku 2010 r. najlepszą spośród 28 inicjatyw prezentowanych na Targach Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Presentations