Maciej Krasuski

Baobaz

Ukończył magisterskie studia na Politechnice Gdańskiej na kierunku Informatyka (spec. Technologie internetowe i algorytmy), a od ponad 2 lat pracuje w firmie Baobaz POLSKA jako Developer aplikacji e-commerce w oparciu o Magento. Specjalizuje się w integracji z zewnętrzymi systemami (moduły płatności, ERP). We wrześniu 2012 r. zdobył certyfikat Magento Certified Developer Plus.
Jego zawodowe zainteresowania obejmują tematykę baz danych (w szczególności MySQL, MSSQL) oraz ogólnie pojętą problematykę przepływu informacji między różnymi systemami (ETL). Do zainteresowań pozazawodowych nie chce się przyznać ;) .

Presentations