Trudni klienci jako choroba przenoszona drogą e-commerce