Merchadising – zarządzanie produktem i jego pozycjonowanie we własnym sklepie. Case study użycia w B2B vs B2C