BLOK 5: Konfiguracja procesu sprzedażowego od A do Z oczami praktyka

  • Przejście przez nowy checkout systemu Magento 2, omówienie architektury procesu zamówieniowego.
  • Omówienie gdzie i jak konfiguruje się podstawowe parametry związane z procesem zamówieniowym.
  • Jak efektywnie zarządzać metodami dostawy i metodami płatności.
  • Jak i gdzie konfiguruje się maile transakcyjne, omówienie działania mechaniki Magento w tym zakresie
  • Co wymaga przeprogramowania, czego nie osiągniemy w natywnym rozwiązaniu.