BLOK 4: Multisklepowość, wielojęzyczność, wielowalutowość i handel transgraniczny

  1. Jak system Magento 2 wspiera system transgraniczny- omówienie podstawowych różnic między website, store, a storeview.
  2. O czym należy pamiętać chcąc otworzyć nowy sklep na innym rynku z punktu widzenia systemu Magento.
  3. Jak sprawnie dodawać tłumaczenia językowe w ramach obsługi Magento 2.
  4. Ustawienia walut i podatków w Magento 2.
  5. Jak można wykorzystać funkcjonalności multistore Magento 2 do innych niż sprzedaż transgraniczna zastosowań -> inne modele sprzedażowe (subshops itd).