Jeśli nie masz jeszcze zarezerwowanego hotelu i szukasz miejsca blisko konferencji możemy polecić kilka miejsc:

Mercure Hotel – 100 metrów od miejsca konferencji
adres: Roosevelta 20, Poznań
telefon: +48 61 855 80 00
e-mail
H3393@accor.com
www: www.mercure.com

Sheraton Hotel – 30 metrów od miejsca konferencji
adres: Bukowska 3/9
telefon: +48 61 655 20 00
www: www.sheraton.pl/poznan